Tagarchief: Logistiek

Informatiebeveiliging voor de logistiek

Op het eerste gezicht lijkt het niet echt logisch.

Wat hebben logistieke bedrijven voor internationaal transport nu te maken met informatiebeveiliging? De aanslagen in de Verenigde Staten hebben de ogen geopend waar dreigingen vandaan komen. Recentelijke berichten met pakketten die ogenschijnlijke cartridges voor printers leken te bevatten, hebben de roep om toezicht versterkt.

In de EU is daarom een aantal maatregelen uitgevaardigd, zoals de AEO om bedrijven en hun toeleveranciers, die betrokken zijn bij de EU-buitengrens overschrijdende goederenbewegingen, van duidelijke certificaten te voorzien indien men:

  • een goede staat van dienst heeft op het gebied van het naleven van voorschriften;
  • een deugdelijke administratie voert (financieel en logistiek);
  • gezond solvabel is;
  • aan de benodigde data veiligheidseisen voldoet.

Een certificering is niet verplicht maar vermindert de controle op documenten en kan desgewenst met voorrang gecontroleerd. Tevens hoeven minder gegevens verstrekt te worden in de summiere aangiftes.

Security Awareness Training

Buiten dat elk bedrijf voordeel heeft van goed werkend informatiebeveiliging, doordat haar bedrijfsprocessen minder vatbaar zijn voor risico’s, is security awareness training van medewerkers een belangrijk onderdeel bij certificering voor TAPA en AEO.

Ook is het een voordeel als aan potentiële klanten aangetoond kan worden dat de medewerkers van het distributiecentrum een security awareness training gevolgd hebben. Daardoor kunnen risico’s en gevaren voor de producten van de klant eerder herkend en beschermd worden.

Voor het behouden en behalen van het certificaat is het van essentieel belang om bedrijfsprocessen, risico’s en beheersmaatregelen helder in kaart te brengen èn te onderhouden. Het gebruik van een digitaal kwaliteitssysteem is de meest effectieve en efficiënte manier om dit te realiseren.

Voor de logistieke sector heeft Sincerus consultancy een afzonderlijke module van haar security awareness training (S@T) ontwikkeld, wat onderwerpen behandeld die specifiek zijn voor deze sector. Onderwerpen over ICT en informatiebeveiliging maar ook over bijvoorbeeld het gebouw, fysieke beveiliging en bezoekers worden behandeld.

Daarnaast worden geldende richtlijnen als TAPA en AEO uitgelegd zodat de medewerkers kunnen begrijpen waarom bepaalde maatregelen en regels gelden.

Neem contact op met Sincerus voor een oriënterend gesprek over de aanpak en haar ervaringen.