Tagarchief: AVG

Uw organisatie AVG-proof voor de deadline

De tijd begint echt te dringen als het gaat om de nieuwe privacyregelgeving. Moet uw organisatie nog voor 25 mei 2018 AVG-proof zijn? Dan hebben wij de oplossing voor u. Op deze pagina kunt u lezen welke dienst wij u kunnen aanbieden om te zorgen dat u zo snel mogelijk weet hoe uw organisatie ervoor staat en wat er nog te doen valt.

AVG Quickscan

Door het uitvoeren van een quickscan wordt in een korte tijd gekeken naar welke maatregelen er genomen zijn met betrekking tot de voor uw organisatie geldende norm voor informatiebeveiliging en welke maatregelen er nog genomen moeten worden.

Algemene beschrijving

U kunt een quickscan laten uitvoeren als u nog niet precies weet waar u staat met betrekking tot de norm waaraan uw organisatie wil voldoen. De quickscan kan ingezet worden in zowel gemeentelijke organisaties als zorginstellingen.

Doelstelling

Doelstelling van de quickscan is het vaststellen in hoeverre uw organisatie reeds voldoet aan de maatregelen zoals beschreven in de voor uw organisatie geldende norm.

Aanpak

In samenwerking met diverse afdelingen/functionarissen wordt door Sincerus vastgesteld welke maatregelen uit de norm geïmplementeerd zijn. Aan de hand van gestandaardiseerde vragenlijsten worden tijdens workshops/interviews met medewerkers van de gemeente de reeds getroffen beveiligingsmaatregelen geïnventariseerd. Het is de bedoeling dat net zoals de naam quickscan al zegt, er in een korte tijd door de hoofdstukken van de in uw organisatie geldende norm wordt heen gelopen. Om deze reden wordt dus niet heel diep in de betreffende hoofdstukken gegaan maar worden de belangrijkste maatregelen meegenomen.

Resultaat

De uitkomsten van de quickscan worden verwerkt in een schriftelijke rapportage. Deze rapportage wordt na de analyse opgeleverd aan de organisatie. Het is daarnaast ook mogelijk dat de resultaten van de analyse worden gepresenteerd aan één of meerdere onderdelen van de organisatie.

Per hoofdstuk van de voor uw organisatie geldende norm zal kort een beschrijving gegeven worden waarin het doel van het hoofdstuk, de norm, de bevindingen en eventuele risico’s worden benoemd.

Aan de slag!

Kunt u onze hulp goed gebruiken? Vul dan het onderstaande formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Liever meteen contact? Bel dan met onze collega Richard Hulzinga tel: 06-51663174.