Ministerie SZW eist betere beveiliging SUWInet

Voor 1 oktober 2012 moesten de gemeentes verbetering van de beveiliging van het gebruik van SUWInet geregeld hebben. Nog steeds is dit niet niet bij iedere gemeente voltooid!

In eerste instantie zullen zij worden aangesproken op verbeteringen. Alleen als blijkt dat niet wordt voldaan aan de beveiligingseisen vanuit het BKWI, de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Wet Eenmalige Gegevensuitvraag werk en inkomen (WEU) en de Wet SUWI. Daarna volgt een vervolgonderzoek van de inspectie. Bij het in gebreke blijven van voldoende beveiliging volgt een mogelijke dwangsom vanuit het College Bescherming Persoonsgegevens.

Suwinet is niet het enige zorgenkindje van de gemeenten. De wet BIBOB bijvoorbeeld. Deze wet schrijft overheidsapparaten voor de integriteit van vergunninghouders en -aanvragers te toetsen. De BIBOB wet bepaald eveneens dat iedere gemeente een beveiligingsproces en functionaris moet hebben. Ook hierop vinden momenteel audits plaats en komen gebreken aan het licht.

Integrale informatiebeveiliging

Een integrale aanpak van informatiebeveiliging lijkt het vanzelfsprekende antwoord op deze problematiek. Maar waarom wordt het dan niet grootschalig toegepast? Veelal lijken de kosten hiervoor het grootste struikelblok, omdat men de onterechte mening is toegedaan dat beveiliging niet bijdraagt maar alleen geld kost. Informatiebeveiliging zou, gemeentebreed, opgepakt en ge├»mplementeerd moeten worden. Op deze manier is de gemeente beter ‘in control’ over alle processen en registers. Kosten verslindende noodverbanden en cyclische verbeterprojecten, met de focus op slechts 1 werkproces of register, zijn dan vrijwel overbodig. De investering in een grondig opgepakt beveiligingsproject en de invoering van integraal security management is daardoor snel terug verdiend.

Meer weten over de aanpak van SUWINET, BIBOB of de integrale zaakgerichte aanpak van Sincerus? tel:. 038 4529 829

Geef een reactie