DigiD pentest uit laten voeren door security professionals

Verplichte DigiD pentest bij gebruik van DigiD

Alle organisaties die gebruik maken van DigiD om burgers toegang te verlenen tot hun webapplicaties dienen voor deze applicaties te voldoen aan de aansluitvoorwaarden van Logius. Daarin is gesteld dat voor deze applicaties jaarlijks een assessment, DigiD pentest, uitgevoerd dient te worden waarbij een IT auditor (RE) waarbij op een aantal normen een beoordeling uitvoert.

DigiD pentest minimaal jaarlijks uit laten voeren

Essentieel voor deze beoordeling zijn penetratietesten en kwetsbaarheden scans. Op het moment van de DigiD audit mag de applicatie geen kritische kwetsbaarheden meer bevatten en dienen nog openstaande bevindingen aantoonbaar en gecontroleerd afgehandeld te worden. De scans dienen minimaal jaarlijks of na iedere grotere wijziging in de applicatie of infrastructuur plaats te vinden.

De security professionals van Sincerus

Sincerus heeft security specialisten in huis die u kunnen helpen met de uitvoering van penetratietesten en kwetsbaarheden scans zoals deze nodig zijn binnen de DigiD assessments.

Meer informatie aanvragen

Neem vrijblijvend contact met ons op als u meer informatie wenst of hulp wilt bij het laten uitvoeren van een DigiD pentest. Wij nemen binnen één werkdag contact met u op


We zullen uw informatie nooit aan derden verstrekken.