Managed Services Provider vertrouwt op Sincerus voor security monitoring

“De kwaliteit van de dienstverlening wordt op een objectieve manier gestaafd, 24×7.”

Een vooraanstaande data center / cloud provider biedt connectivity aan meer dan 700 klanten in ruim 40 landen, verspreid over 5 continenten. In Nederland heeft de organisatie drie data centers, waaronder een colocatie-ruimte in Amsterdam. Deze locatie staat direct in verbinding met de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) en de Neutral Internet Exchange (NL-ix).

Een van de klanten van de cloud provider is een overheidsorganisatie. De organisatie is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van specifiek voor de overheid ontwikkelde diensten en standaarden. De overheidsorganisatie vroeg de cloud provider om haar systemen en platformen te hosten en te beheren. Deze platformen en systemen spelen vaak een cruciale rol in de bedrijfsvoering van bedrijven en organisaties. Om ervoor te zorgen dat de beschikbaarheid van deze business-kritische systemen, platforms en toepassingen gegarandeerd is en om veiligheidsrisico’s in een zeer vroeg stadium te kunnen detecteren, eiste de overheidsorganisatie dat de omgeving voortdurend gemonitord zou worden.

SIEM Softwareoplossing

De cloud provider vroeg Sincerus om hierbij te assisteren. Peter Westerveld is vanuit Sincerus als projectleider en consultant bij het project betrokken. Westerveld: “De cloud provider had al een keuze gemaakt voor een Security Information and Event Monitoring softwareoplossing. Zij hadden alleen niet de specialistische kennis in huis die vereist is om de informatie die door deze tooling gegenereerd wordt te analyseren, interpreteren en om te zetten in de juiste acties. Bovendien realiseerde de overheidsinstantie zich dat het verstandig zou zijn om het security monitoring deel uit te besteden aan een onafhankelijke partij. Op deze manier kan de organisatie op een objectieve manier van analyses en adviezen worden voorzien.”

Hoe is Sincerus hierbij te werk gegaan? Westerveld: “Een SIEM verzamelt logging-informatie van een grote diversiteit aan security componenten in de gemonitorde platforms. Vervolgens wordt gekeken naar de correlatie tussen de verschillende gebeurtenissen. Twee op zichzelf staande gebeurtenissen hoeven niet veel te betekenen, maar een combinatie van die gebeurtenissen kan wel aanleiding zijn tot zorg. Het systeem geeft een alert af als iets dergelijks plaatsvindt. Deze alerts worden in de gaten gehouden in ons Security Operations Center (SOC). Wij hebben specialisten in dienst die in staat zijn deze alerts door te analyseren: gebeurt hier iets geks?

Als dat het geval is wordt – op basis van een vooraf bepaalde prioritering – direct de juiste actie genomen. Het installeren van een SIEM-oplossing is niet zo spannend, maar het fine tunen, configureren en inleren vereist de nodige kennis en ervaring. De toegevoegde waarde van Sincerus zit hem in de kwaliteit van onze mensen. Wij hebben zeer ervaren analisten in dienst, die continue bijgeschoold en getraind worden. Zij weten op welke manier de informatie die het SIEM genereert geïnterpreteerd moet worden en kunnen de klant helpen de juiste maatregelen te nemen.”

Monitoren van informatiebeveiliging

Uitbesteding van het monitoren van de informatiebeveiliging gebeurt vaak uit kostenoverwegingen. Westerveld: “Het opzetten van een SOC of SIEM-dienst is zeer kostbaar. Als je dat 24×7 wilt uitvoeren, heb je zeven of acht goed gekwalificeerde mensen nodig. Aangezien informatiebeveiliging niet de core business is van onze klanten, is dat een enorme uitdaging voor ze. Het is vele malen efficiënter om een abonnement af te sluiten met een gespecialiseerde en onafhankelijke partij als Sincerus.”

Dankzij de samenwerking met Sincerus is de cloud provider in staat om proactiever te handelen op mogelijke security issues. Westerveld: “De organisatie kan aantonen dat haar omgeving rond de klok in de gaten wordt gehouden door een externe partij. Op deze manier kan de kwaliteit van de dienstverlening op een objectieve manier gestaafd worden.”