De Dag van de Privacy

Dag van de PrivacyPrivacy is tegenwoordig een veel gehoorde en gebruikte term. Maar privacy is natuurlijk veel meer dan alleen een ‘term’. Privacy is een recht. Hoe komt het dan dat maar weinig mensen weten hoe het precies zit met privacy? Om die reden is de Dag van de Privacy in het leven geroepen. Om mensen bewust te maken van dit recht en wat privacy precies inhoud.

De Dag van de Privacy geldt in heel Europa. Hij is dan ook door de Raad van Europa met steun van Europese Commissie opgericht. Op een symbolische datum, namelijk 28 januari, de dag waarop in 1981 het Dataprotectieverdrag werd ondertekend.

Wat is privacy
“De Van Dale omschrijft privacy als de persoonlijke vrijheid, het ongehinderd, alleen, in eigen kring of met een partner ergens kunnen vertoeven; gelegenheid om zich af te zonderen, om storende invloeden van de buitenwereld te ontgaan, een toestand waarin een mens er zeker van is dat zonder zijn toestemming zo weinig mogelijk andere mensen zich op zijn terrein zullen begeven. Later is dit uitgebreid met:

 • Zelf bepalen wie welke informatie over ons krijgt.
 • De wens onbespied en onbewaakt te leven.” (Bron: Wikipedia)

Privacy in praktijk
Privacy is vooral erg in opspraak als het gaat om gegevensverwerking op digitaal vlak. Zelf bepalen wie welke informatie over ons krijgt is een recht waar lang niet altijd aan voldaan wordt. Persoonsgegevens worden vaak te pas en te onpas doorgestuurd of online gedeeld. En hoewel dit niet altijd door kwaadwillende gedaan wordt, bestaat die variant natuurlijk ook. Hackers die (slecht beveiligde) systemen kunnen binnendringen en dreigen de gegevens online te plaatsen, oud-medewerkers die nog toegang hebben tot netwerken van hun voormalig werkgever en daar misbruik van maken of een CV met sollicitatiebrief die per ongeluk naar een e- mailadres van de concurrent wordt gestuurd. Persoonsgegevens kunnen op allerlei manieren op plaatsen terechtkomen waar de eigenaar geen toestemming voor heeft gegeven. En daarmee wordt privacy meer een ‘term’ dan een daadwerkelijk uitgevoerd recht.

Privacy regelgeving
GDPR
Dat moet natuurlijk anders. Een veranderende wereld vereist regels die mee veranderen. Het internet heeft zich ontwikkeld en steeds meer organisaties verwerken verschillende gegevens. 2018 is een bijzonder jaar als het gaat om privacy. Dit jaar wordt namelijk de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd. Dat is de Nederlandse benaming voor de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). De GDPR is opgesteld om de verschillende wetten en regels binnen de landen van de Europese Unie te structureren. Waaronder het omgaan met persoonsgegevens.

Wat betekent de nieuwe regelgeving voor consumenten en organisaties?
In grote lijnen zijn de GDPR en de AVG hetzelfde, maar op sommige punten is de AVG wat strenger. Een belangrijke vernieuwing in de AVG is dat consumenten/klanten meer mogelijkheid krijgen om invloed uit te oefenen op de verwerking van hun gegevens. Zij moeten specifiek toestemming geven voor de verwerking, zouden eenvoudiger deze toestemming weer moeten kunnen intrekken en mogen zelfs vernietiging van hun gegevens bij een organisatie aanvragen. Daarnaast hebben klanten recht op ‘dataportabiliteit’. Dit betekent ze de kans krijgen om bijvoorbeeld hun gegevens bij uw organisatie op te vragen, zodat deze verzonden kunnen worden naar een andere partij.

Dit heeft natuurlijk de nodige impact op organisaties. Zij moeten namelijk  kunnen aantonen dat ze deze aanvragen kunnen behandelen en uitvoeren. Een organisatie moet bijvoorbeeld altijd kunnen aantonen dat zij toestemmingen hebben gekregen van de betrokkene om zijn/haar gegevens te mogen verwerken.

Privacy in eigen hand
Maar een consument is er zelf bij met wat hij deelt en mag ook best kritisch zijn als er om bepaalde gegevens gevraagd wordt. Is het invullen van adresgegevens wel nodig als je een digitale folder wilt ontvangen? Uit onderzoek van BIT (gespecialiseerd in colocatie, internetverbindingen, managed hosting en outsourcing) over online privacy blijkt dat meer dan de helft van duizend ondervraagden niet weet wat ze moeten doen om de online privacy te beschermen.

“Daarnaast blijkt uit het BIT-onderzoek dat maar liefst 68 procent van de Nederlanders niet weet wat er gebeurt met de informatie die ze online achterlaten. Er wordt ook niet heel bewust omgegaan met de privacygevoelige informatie die geplaatst wordt.

Zo delen velen standaardgegevens als hun voor- en achternaam (75%), postcode (63%) en woonplaats (64%). Wanneer het echter om bankzaken en identiteitsbewijzen gaat, is de Nederlander voorzichtiger. Zo deelt slechts 20 procent bankrekeningnummers, 7 procent paspoortnummers en 12 procent creditcardgegevens.” (Bron: Techzine)

Vraag altijd: waarom, hoe en wieHieruit mag best geconcludeerd worden dat de eigenaar van gegevens zijn eigen privacy in de hand heeft. Maatregels en regelgeving zijn absoluut nodig, maar als de eigenaar zelf slordig omgaat met zijn gegevens kan daar geen wet tegenop boksen.

Loesje over PrivacyBewust worden en bewust blijven
Vandaar de Dag van de Privacy: wees bewust van het recht en ga er zorgvuldig mee om. Wilt u graag op de hoogte gehouden worden van alles omtrent privacy? Houd dan onze LinkedIn, Twitter of Facebook in de gaten, want deze week delen wij volop informatie over privacy.

Vandaag in de geschiedenis: Project Chanology en Anonymous

Vandaag in de geschiedenis: 21 januari 2008, begin van de Anonymous protestactie Chanology

Scientologyvideo van Tom Cruise
Op 16 januari 2008 wordt een video van een interview met Tom Cruise geüpload. In de video legt de bekende acteur en Scientology-lid de “voordelen” uit van het lid zijn van de Scientology kerk. Een kerk waarvan de ideeën veelal als controversieel beschouwd worden. In de video is te zien hoe Tom Cruise probeert toe te lichten waarom Scientology leden als enige mensen in staat zijn om mensen te helpen af te kicken van drugs en hulp te verlenen na ongelukken. Hij maakt daarbij een maniakale indruk. De Scientology kerk maakt bekend dat de video illegaal gelekt en bewerkt is. In hoeverre dit klopt is onduidelijk. Door middel van rechtszaken tegen Youtube en andere sites wordt ervoor gezorgd dat de video offline wordt gehaald.

(Digitale) Acties van Anonymous tegen de Scientology kerk
Acties tegen Scientology door AnonymousDe internetprotestgroep Anonymous ziet deze acties van Scientology als internetcensuur. Vanwege de vermeende censuur, de controversiële ideeën en het vreemde verdienmodel van de Scientology organisatie kondigt Anonymous daarom op 21 januari acties aan tegen Scientology. De acties worden “Project Chanology” genoemd. Op de gelijknamige website stonden tips voor medestanders om acties tegen Scientology uit te voeren. Daarnaast maakte Anonymous gebruik van andere bekende websites en fora zoals 711 chan.com, 4chan.com, maar ook Facebook. Doordat voor iedereen inzichtelijk was welke acties gepland werden en er ideeën voor acties gepost konden worden, was het voor iedereen mogelijk om mee te doen. Er wordt geschat dat er tot 9000 mensen werkten aan de acties tegen Scientology.

Hacktivisme AnonymousDe initiatiefnemers van Anonymous namen zich voor om Scientology van internet te verbannen. Dit werd geprobeerd door het uitvoeren van aanvallen op sites van de Scientology kerk. Dit bleek succesvol, sites van Scientology waren enige tijd onbereikbaar. De inhoud van de sites werd onbereikbaar gemaakt door het uitvoeren van DDoS en defacement aanvallen*. Anonymous hackte computers van Scientology en maakte vertrouwelijke documenten inzichtelijk via openbare websites. Ook gebruikte ze het internet om grote protesten tegen tegen de Scientology kerk aan te kondigen en te plannen. Op die manier kreeg Anonymous het voor elkaar om grote groepen als Guy Fawkes verklede protestanten voor de gebouwen van Scientology te verzamelen.

Overige acties van Anonymous
Andere voorbeelden van acties die Anonymous uitvoerde waren het verzenden van grote aantallen zwarte pagina’s via faxapparaten en het bestellen van grote hoeveelheden pizza op adressen van Scientology gebouwen. De illegale acties verschoven langzaam naar meer legale tactieken zoals het laten instellen van onderzoeken door de Amerikaanse belastingdienst naar de heffingskorting die Scientology kreeg. In de loop van februari 2008 nam het aantal acties af.

De acties kregen kritiek: niet alleen van voorstanders van Scientology maar ook van tegenstanders. De tactieken van Anonymous gingen volgens hen te ver en werden door sommigen gezien als beperking van de vrijheid van meningsuiting van de Scientology organisatie. Scientology gaf aan Anonymous een “zielig clubje hackers” te vinden en nam maatregelen om DDoS-aanvallen in de toekomst te voorkomen. Er werd aangifte gedaan tegen de aanvallen op websites.

Hacktivisme
De acties die Anonymous inzette tegen de Scientology kerk zijn een goed voorbeeld van “Hacktivisme”. Het inzetten van digitale middelen en netwerken om een sociale verandering te weeg te brengen. Hacktivisme is nog steeds actueel en kan voor een aantal organisaties nog steeds een dreiging zijn. Er hoeft daarbij niet persé gedacht te worden aan organisaties met vergaande ideeën zoals Scientology. Elke organisatie die voor bepaalde (politieke) ideeën staat kan potentieel doelwit zijn voor tegenstanders. Deze tegenstanders gebruiken, zoals gebleken is, lang niet alleen maar conventionele middelen meer maar wenden zich ook tot digitale middelen en cyberspace.

Hacktivisme is een combinatie van hacken en activisme: het inzetten van de computerkennis en het internet als daad van protest.

Anonymous houdt zich na Project Chanology nog steeds bezig met belangrijke maatschappelijke kwesties. Zo kwam Anonymous onder andere in actie na de opkomst van de Islamitische Staat, de aanslagen op Charlie Hebdo en de aanslagen in Parijs in 2015.

*Met Denial-of-service-aanvallen (dos-aanvallen) en distributed denial-of-service-aanvallen (DDoS-aanvallen) worden er pogingen gedaan om een computercomputernetwerk of dienst onbeschikbaar te maken.
Bij een defacing aanval is er sprake van het veranderen of vervangen van een (deel van een) website zonder toestemming.


Wij nemen u graag terug zo nu en dan terug in de tijd om weer even op te rakelen wat er zich qua informatiebeveiliging in het verleden heeft afgespeeld. Naast dat dit interessant is, kunnen we er ook van leren en kijken hoe we de toekomst zo veilig mogelijk kunnen maken.

7 aandachtspunten bij het opstellen van een verwerkersovereenkomst

Een verwerkersovereenkomst of data processing agreement (DPA) is een begrip uit de privacyregelgeving en wordt gesloten tussen een verwerkingsverantwoordelijke (de opdrachtgever) en de bewerker (de leverancier).

Een bedrijf of organisatie wordt als verwerkingsverantwoordelijke aangemerkt wanneer het persoonsgegevens verwerkt. Een voorbeeld hiervan is een bedrijf dat persoonsgegevens van zijn werknemers bijhoudt met het oog op de salarisadministratie (naam, adres, bankrekeningnummer). Het bedrijf is verantwoordelijk voor de gegevens.

De bewerker (processor) is diegene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen. In bovengenoemd voorbeeld zou een salarisadministratiekantoor, dat voor het bedrijf de salarisadministratie afhandelt, bewerker zijn. In deze gevallen is het verplicht een verwerkersovereenkomst af te sluiten.

Het opstellen van een verwerkersovereenkomst vereist altijd enig maatwerk. De werkwijze van organisaties en de wijze waarop een organisatie samenwerkt en gegevens uitwisselt met andere partijen verschilt van geval tot geval. Bij het opstellen van een verwerkersovereenkomst is het goed om met de volgende aandachtspunten rekening te houden:

1 – Een generieke overeenkomst voldoet niet

Om te voldoen aan de AVG dient vastgelegd te worden waarvoor de persoonsgegevens mogen worden verwerkt, welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden en waar de persoonsgegevens worden opgeslagen. Iedere verwerkersovereenkomst is uniek. Een standaard overeenkomst (zoals de standaard van de IBD) kan gebruikt worden als basis, maar dient altijd aangepast te worden aan de specifieke situatie. Daarbij moet worden vermeld om welke persoonsgegevens het gaat en om welke categorie van personen (betrokkenen) het gaat.

2 – De uitgebreide rechten van betrokkenen stellen eisen aan de samenwerkingsrelatie tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de bewerker

Betrokkenen, personen waarvan gegevens worden bijgehouden, hebben de mogelijkheid om op ieder moment op te vragen welke informatie is opgeslagen en wat met die informatie gedaan wordt. In geval van datalekken en beveiligingsincidenten, die (mogelijk) gevolgen hebben voor betrokkenen, dient direct gerapporteerd te worden. Van de bewerker kan verwacht worden dat hij meewerkt aan het adequaat informeren van de betrokkenen en in bepaalde gevallen de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit stelt eisen aan de manier waarop de verwerkingsverantwoordelijke en de bewerker samenwerken en informatie uitwisselen.

3 – Maak afspraken over de kosten van een audit

De verwerkingsverantwoordelijke zal op ieder moment in staat willen zijn om de verwerking van persoonsgegevens te (laten) controleren. In sommige gevallen zal het nodig zijn een onafhankelijke partij in te schakelen om een dergelijke controle uit te voeren. Het is belangrijk om in de verwerkersovereenkomst vast te leggen wat de procedure hiervoor is. Bijvoorbeeld dat de audit slechts mag worden uitgevoerd na schriftelijke melding aan de bewerker en wie de kosten hiervan voor zijn rekening neemt.

4 – Zorg voor een realistische, evenwichtige verdeling van de aansprakelijkheid

Het is belangrijk goede afspraken te maken voor het geval het toch een keer verkeerd gaat. Wie is aansprakelijk als er door de Autoriteit Persoonsgegevens bestuurlijke boetes worden opgelegd? Het komt regelmatig voor dat afspraken betreffende aansprakelijkheid te summier worden beschreven of dat deze afspraken te eenzijdig zijn. In een evenwichtige situatie is het mogelijk om eventuele kosten te verhalen op een leverancier en moet de leverancier zich (kunnen) verzekeren. Het initiatief hiervoor moet van de verwerkingsverantwoordelijke uitgaan.

5 – De verwerkingsverantwoordelijke moet de regie behouden

Het is van eminent belang dat de verwerkingsverantwoordelijke de regie heeft over de hele keten. In geval van beveiligingsincidenten of als een betrokkene zijn rechten uitoefent of meent schade geleden te hebben, moet de verwerkingsverantwoordelijke snel kunnen schakelen en op korte termijn de relevante informatie boven tafel kunnen krijgen. Ook dit vereist een uitgebreide set van weloverwogen afspraken.

6 – Een verwerkersovereenkomst staat nooit op zichzelf

Een verwerkersovereenkomst is altijd gekoppeld aan een hoofdovereenkomst. Om het juridisch kader compleet te hebben, moet deze hoofdovereenkomst aanwezig én bij alle relevante partijen bekend zijn.

7 – Stel de verwerkersovereenkomst zo op dat hij ook onder de AVG geldig is

Per 25 mei 2018 is alleen nog de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Het is belangrijk de verwerkersovereenkomst zo op te stellen, dat deze ook onder de AVG geldig is. Dit stelt eisen aan de inhoud van de overeenkomst, aangezien de eisen die de AVG stelt, bijvoorbeeld op het gebied van transparantie, strenger zijn dan de Wbp

Handleiding voor een succesvol bewustwordingsprogramma informatiebeveiliging

Bewustwordingsprogramma informatiebeveiliging: wat houdt het in?

Een bewustwordingsprogramma is een integraal onderdeel van het Informatiebeveiligingsplan. Een goed opgezet bewustwordingsprogramma voorziet in een reeks primaire stappen om de interne bewustwording te laten ontstaan en te vergroten.

Bewustwording betekent het bewust zijn van risico’s die er bestaan op het gebied van informatiebeveiliging. Bepaalde risico’s kunnen worden beperkt door het treffen van technische maatregelen. Maar veel risico’s liggen in het handelen als onderdeel van menselijk gedrag. Het bewustwordingsprogramma richt zich daarom vooral op het aspect menselijk gedrag. Hoe maak je medewerkers duidelijk, dat hun eigen gedrag voor een groot deel bepalend is voor de mate waarin risico’s worden gelopen op het gebied van informatiebeveiliging?

Doelstellingen van een bewustwordingsprogramma informatiebeveiliging

Het bewustwordingsprogramma ondersteunt daarbij niet alleen in het verhogen van het niveau van beveiligingsbewustzijn. Het heeft ook de volgende doelstellingen:

 • Kennis:
  • Medewerkers op de hoogte brengen van het onderwerp informatiebeveiliging in het
   algemeen;
  • Medewerkers op de hoogte brengen van het onderwerp informatiebeveiliging binnen hun
   specifieke bedrijf / organisatie (inclusief de regels voor informatiebeveiliging) in het
   bijzonder.
 • Houding:
  • Medewerkers zien het belang en de waarde van informatie voor de organisatie in.
  • Medewerkers zien in dat informatiebeveiliging onderdeel is van hun dagelijkse
   werkzaamheden.
 • Gedrag:
  • Medewerkers zetten zich in voor de verbetering van de informatiebeveiliging.
  • Medewerkers spreken elkaar aan op hun gedrag m.b.t. informatiebeveiliging.
  • Medewerkers dragen eigen ideeën aan tot verbetering van de informatiebeveiliging.

Fases die doorlopen moeten worden om de bewustwording te realiseren

Om deze doelstellingen te behalen en de gewenste bewustwording te realiseren is het essentieel om 7 fases te doorlopen.

Fase 1: Bewustzijn
Medewerkers zijn op de hoogte van het onderwerp informatiebeveiliging in het algemeen.
Fase 2: Begrijpen
Medewerkers zijn op de hoogte van het onderwerp informatiebeveiliging binnen hun specifieke organisatie (inclusief de regels voor informatiebeveiliging).
Fase 3: Waarderen
Medewerkers zien het belang en de waarde van informatie voor de organisatie in.
Fase 4: Eigenaarschap
Medewerkers zien in dat informatiebeveiliging onderdeel is van hun dagelijkse werkzaamheden.
Fase 5: Verbinden
Medewerkers zetten zich in voor de verbetering van de informatiebeveiliging.
Fase 6: Communiceren
Medewerkers spreken elkaar aan op hun gedrag m.b.t. informatiebeveiliging.
Fase 7: Ontwikkeling
Medewerkers dragen eigen ideeën aan tot verbetering van de informatiebeveiliging.

Eisen aan de communicatie

Om ervoor te zorgen dat de medewerkers van de organisatie alle fasen doorlopen, binnen de daarvoor gestelde periode, wordt een gedegen communicatieplan opgesteld. Hierbij is het van belang dat de communicatie over informatiebeveiliging gedurende alle fasen herkenbaar is. Daarom kiezen we voor de introductie van een ‘communicatielijn’, die de rode draad vormt in de communicatie over het onderwerp informatiebeveiliging. De communicatielijn krijgt een pakkende naam, een herkenbaar beeldmerk, duidelijke kernboodschappen per fase en een vaste afzender. Dit laatste versterkt het gevoel dat iemand regie heeft over de communicatie. We passen de communicatielijn toe in de bestaande communicatiemiddelen van de organisatie. Daarnaast ontwikkelen we enkele nieuwe middelen. Alle communicatie over het onderwerp informatiebeveiliging vindt voortaan plaats onder deze paraplu.

Daarnaast moet de communicatie over informatiebeveiliging zo concreet mogelijk worden gemaakt. Informatiebeveiliging is een vrij abstract onderwerp. Om medewerkers écht te betrekken bij het onderwerp en hen aan te zetten tot actie, is het nodig dat de communicatie duidelijk maakt op welke manier het onderwerp medewerkers raakt, wat zij aan verbeteringen hebben, etc. Om dit te bereiken, moeten de kernboodschappen zo concreet mogelijk zijn en passen bij de belevingswereld van medewerkers.

Communicatiemiddelen per fase

Per fase kunnen verschillende communicatiemiddelen worden ingezet.

Fase 1: Bewustzijn

Elementen van de kernboodschap in deze fase zijn: wat is informatiebeveiliging? Wat is de samenhang met wet- en regelgeving? Wat zijn mogelijke maatregelen?
Om deze boodschap goed over te brengen kunnen de volgende communicatiemiddelen worden ingezet:

 • Nieuwsflits
  Via een nieuwsflits worden de medewerkers geïnformeerd over informatiebeveiliging in het algemeen en beveiliging binnen de sector / branche.
  Bij het verschijnen van de nieuwsflits, komt ook een nieuwsbericht op intranet te staan. Op intranet komt een nieuw item: informatiebeveiliging. Deze bevat de kernboodschappen over het onderwerp en achtergrondinformatie.
 • Basispresentatie
  We ontwikkelen een basispresentatie over het onderwerp informatiebeveiliging. De presentatie bevat beelden van informatiebeveiligings-incidenten bij andere organisaties, maar ook voorbeelden of een case van de organisatie.

Fase 2: Begrijpen

Elementen van de kernboodschap in deze fase zijn: Hoe is het met de informatiebeveiliging gesteld (op basis van digitaal onderzoek), wat zijn de regels voor informatiebeveiliging en wat zijn (vernieuwde) protocollen voor het gebruik van internet, e-mail en mobiele apparatuur?
In deze fase worden de volgende middelen ingezet:

 • Digitaal onderzoek
  Voor de introductie van de regels voor informatiebeveiliging, onderzoeken we via een digitale enquête op intranet hoe het met deze thema’s is gesteld binnen de organisatie.
 • Posterronde
  Via (vloer)posters introduceren we het beeldmerk en via prikkelende stellingen de regels voor informatiebeveiliging.
 • Nieuwsbrief
  Via een nieuwsbrief informeren we de medewerkers over de uitkomsten van de digitale enquête en de regels voor informatiebeveiliging. Elke regel wordt kort uitgelegd. Bij het verschijnen van de nieuwsbrief, komt ook een nieuwsbericht op intranet te staan. Het item informatiebeveiliging wordt aangevuld met nieuwe informatie. De verschenen nieuwsbrief komt, zoals gebruikelijk, als pdf op intranet te staan.

Fase 3: Waarderen

Elementen van de kernboodschap in deze fase: Hoe is het met de informatiebeveiliging binnen de organisatie gesteld (bezoek Mystery Guest)? Wat houden de regels voor informatiebeveiliging precies in? Wat zijn beveiligingsincidenten (zowel fysiek als ICT-gerelateerd) en hoe meld ik deze?
In deze fase worden de volgende middelen ingezet:

 • Bezoek Mystery Guest
  Tijdens deze fase van het bewustwordingsprogramma bezoekt een Mystery guest de organisatie. De taak van deze bezoeker is in enkele uren tijd de organisatie op een vriendelijke manier duidelijk te maken waar bewustwording ontbreekt. Verder wordt geprobeerd door het benaderen van medewerkers van de organisatie, hetzij telefonisch of persoonlijk (social engineering), informatie te verkrijgen. Hierbij geeft men zich uit bijvoorbeeld als een medewerker van de organisatie, externe dienstverlener of leverancier.
 • Nieuwsbrief
  Via een nieuwsbrief informeren we de medewerkers over de uitkomsten van het bezoek van de Mystery Guest. Elke regel wordt kort uitgelegd (een uitgebreidere beschrijving volgt via nieuwflitsen).
  Bij het verschijnen van de nieuwsbrief, komt ook een nieuwsbericht op intranet te staan. Het item informatiebeveiliging wordt aangevuld met nieuwe informatie. De verschenen nieuwsbrief komt, zoals gebruikelijk, als pdf op intranet te staan.
 • Nieuwsflitsen
  In fase 3 geven we nieuwsflitsen uit voor alle regels voor informatiebeveiliging. Elke regel krijgt een eigen nieuwsflits. Elke twee weken verschijnt er één. In deze nieuwsflitsen komt een kadertje te staan met een definitie van het begrip beveiligingsincident en uitleg over waar deze gemeld kunnen worden.
 • Geheugensteun
  Elk bureau krijgt een geheugensteun. Dit is een eenvoudige kunststof kaarthouder. Hier komen de nieuwsflitsen steeds in te zitten. De achterkant van de geheugensteun wordt gebruikt voor andere organisatie brede informatie (bijvoorbeeld gebruiksaanwijzingen voor applicaties).
 • Posterronde 2
  Via (vloer)posters geven we elke week aandacht voor een nieuwe regel voor informatiebeveiliging. Hiervoor kunnen eventueel dezelfde posters worden gebruikt als in fase 2.
 • Boekje
  Als alle regels zijn gecommuniceerd via nieuwsflits, intranet en posters, maken we een boekje of overzicht van de regels voor de geheugensteun. Hierop komt algemene informatie over het onderwerp te staan (grotendeels een herhaling van de kernboodschappen van fasen 1, 2 en 3) en alle regels voor informatiebeveiliging.

Fase 4: Eigenaarschap

Elementen kernboodschap: Hoe pas ik de regels voor informatiebeveiliging toe? Is de informatiebeveiliging binnen de organisatie het afgelopen jaar verbeterd? Wat zijn ervaringen van collega’s?

In deze fase worden de volgende middelen ingezet:

 • Bezoek Mystery Guest
  Tijdens deze fase van het bewustwordingsprogramma bezoekt een Mystery guest de organisatie. De taak van deze bezoeker is in enkele uren tijd de organisatie op een vriendelijke manier duidelijk te maken waar bewustwording ontbreekt. Ook wordt telefonisch geprobeerd informatie te verkrijgen. Ook kan er gekeken worden of er verschil is ontstaan sinds de eerste mystery guest actie.
 • Digitaal onderzoek
  Via een digitale enquête op intranet onderzoeken we of het thema informatiebeveiliging en de regels voor informatiebeveiliging bekend zijn en worden toegepast. De vragenlijst heeft dezelfde opzet als die van fase 2. Daardoor kunnen we meten of het bewustzijn van de medewerkers is vergroot.
 • Nieuwsbrief
  Via een thema-editie van de nieuwsbrief informeren we de medewerkers over de uitkomsten van het bezoek van de Mystery Guest en de uitkomsten van de digitale enquête. Daarnaast blikken we terug op het eerste jaar van de bewustwordingscampagne. Ook maken we duidelijk welke uitdagingen nog voor ons liggen.Bij het verschijnen van de nieuwsbrief, komt ook een nieuwsbericht op intranet te staan. Het item informatiebeveiliging wordt aangevuld met nieuwe informatie. De verschenen nieuwsbrief komt, zoals gebruikelijk, als pdf op intranet te staan.
 • Presentatie
  We ontwikkelen een nieuwe presentatie over het onderwerp informatiebeveiliging. De presentatie is helemaal gericht op de organisatie en bevat praktijkvoorbeelden en praktische informatie. De werkgroep informatiebeveiliging houdt deze presentatie op verzoek van afdelingen en taakgebieden: Zij kunnen een presentatie aanvragen. Daarnaast wordt de presentatie standaard gegeven in de bijeenkomsten voor nieuwe medewerkers die een paar keer per jaar plaatsvinden.

Fase 5, 6 en 7: Verbinden, Communiceren en Ontwikkeling

De middelen die in deze drie laatste fases worden ingezet worden meestal op basis van voortschrijdend inzicht ingevuld. Wat werkte in de eerdere fases wel / niet? De invulling is bijna altijd een maatwerk-traject, helemaal toegespitst op de situatie van de organisatie.

Impact op de verschillende organisatieonderdelen

Het bewustwordingsprogramma heeft betrekking op alle medewerkers en bestuurders van de organisatie, inclusief ingehuurd personeel, stagiaires en uitzendkrachten. Ook de buitendienst/dislocaties wordt in dit programma betrokken.

Het management heeft een voorbeeldfunctie voor de rest van de organisatie. Daarnaast fungeert één team als voorbeeld voor de rest van de organisatie. Dit team is tenslotte verantwoordelijk voor veel informatie.

Managementteam
Het management van de organisatie is verantwoordelijk voor het vaststellen en toezicht houden op de uitvoering van het programma. Het management zal het belang van informatiebeveiliging moeten uitspreken richting de medewerkers en dit zichtbaar moeten ondersteunen.

Verantwoordelijken informatiebeveiliging
De raad van bestuur is politiek verantwoordelijk. De inhoudelijke verantwoording voor het bewustwordingsprogramma ligt bij de werkgroep beveiliging. De functionaris informatiebeveiliging is het aanspreekpunt voor het onderwerp informatiebeveiliging. De werkgroep is verantwoordelijk voor de uitwerking, implementatie en handhaving van diverse organisatorische beveiligingsmaatregelen onder leiding van de beveiligingsfunctionaris.

Taakgebied facilitaire zaken
Team facilitaire zaken is verantwoordelijk voor het inrichten van de fysieke werkplekken. Tevens is facilitaire zaken verantwoordelijk voor het afvoeren van overtollig materiaal, oud papier en de fysieke beveiliging van de panden van de organisatie en deels de dislocaties. Bij invoering van onder andere clear-desk zullen er vragen komen over bijv. opbergmiddelen, reservesleutels e.d. Het team facilitaire zaken is verantwoordelijk voor de uitwerking, implementatie en handhaving van diverse fysieke beveiligingsmaatregelen. Tevens zal facilitaire zaken voor zover het betrokken is bij fysieke beveiliging een zeer grote rol spelen bij het onderdeel incidenten en specifiek het melden ervan.

Taakgebied HRM
Het taakgebied HRM is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid. Bij aanstelling van medewerkers zal er gewezen dienen te worden op het belang van informatiebeveiliging tijdens het introductieprogramma. HRM is verantwoordelijk voor de uitwerking, implementatie en handhaving van diverse beveiligingsmaatregelen.

Taakgebied ICT
ICT beheert de laptops, tablets, telefoons, applicaties en infrastructuur. Ook is ICT verantwoordelijk voor de uitwerking, implementatie en handhaving van diverse logische beveiligingsmaatregelen.

Taakgebied Communicatie
Tijdens het bewustwordingstraject zal zorgvuldig en regelmatig gecommuniceerd moet worden naar de medewerkers. Communicatie vindt altijd plaats in overleg met team communicatie. Dit communicatieplan vormt de leidraad voor de interne communicatie.

Een optimale security architectuur; 5 aandachtspunten

Een security architectuur bestaat uit een transparant en samenhangend overzicht van modellen, principes, uitgangspunten en condities. Hiermee kan een concretere invulling worden gegeven aan het informatiebeveiligingsbeleid, meestal zonder in specifieke oplossingstermen te spreken. Het bepalen van de optimale architectuur is geen sinecure. In deze blogpost worden enkele handvatten geboden voor het ontwerpen van een gedegen, breed gedragen architectuur.

1 – Ontwerp vanuit een integrale aanpak

Bij het opzetten van een security architectuur is het belangrijk om te kiezen voor een integrale aanpak. In veel gevallen wordt een architectuur ontwikkeld op basis van incidenten die zich hebben voorgedaan in de bedrijfsomgeving. Het is echter veel verstandiger om te kiezen voor een proactieve, risico-gedreven benadering. Hierbij wordt eerst gekeken naar de objecten die beschermd moeten worden. Nadat een inventarisatie van deze zgn. kroonjuwelen heeft plaatsgevonden, worden de objecten gewaardeerd (risicoclassificatie) en wordt beschreven op welke manier met de risico’s dient te worden omgegaan. Door deze integrale, risico gedreven aanpak worden risico’s op alle relevante vlakken inzichtelijk gemaakt.

2 – Ontwerp vanuit je (bedrijfs)doelstellingen

Het gebeurt regelmatig dat binnen een organisatie IT-oplossingen geïmplementeerd worden zonder dat hieraan een weloverwogen keuzeproces is voorafgegaan. Dit kan leiden tot ingebruikneming van oplossingen en systemen die niet aansluiten bij / geen bijdrage leveren aan de bedrijfsdoelstellingen en die afwijken van het IT (beveiligings)beleid. Dit kan voorkomen worden door bij het ontwerpen van de architectuur uit te gaan van de bedrijfsdoelstellingen. De eerste vraag die hiertoe beantwoord moet worden is: wat zijn de belangrijkste drivers in de organisatie om de gestelde doelen te halen? Op basis daarvan kunnen de risicofactoren bepaald worden en kan een policy worden gedefinieerd. Door het vaststellen van een set aan KRI’s, KPI’s en beheersmaatregelen kan vervolgens inzichtelijk worden gemaakt waar wordt afgeweken van de norm. Daarbij mag niet klakkeloos van zgn. “best practices” worden uitgegaan. Alleen best practices die daadwerkelijk bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen mogen tot standaard verheven worden.

3 – Gebruik principes en patronen

De volgende basisprincipes dienen – ook vanuit het oogpunt van de wet- en regelgeving ten aanzien van privacy en datalekken – leidend en richtinggevend te zijn bij het opzetten van een security architectuur:

 1. Need to know – zorg ervoor dat de security architectuur zodanig is opgebouwd dat mensen alleen informatie kunnen inzien of gebruiken waar ze op basis van hun rol of functie toegang toe moeten hebben;
 2. Least priviliged – zorg ervoor dat mensen voldoende informatie hebben om de processen waaraan ze werken goed uit te kunnen voeren. Maar niet meer dan strikt noodzakelijk is.
 3. Keep it simple stupid (KISS) – vermijd complexiteit. Zorg ervoor dat de security architectuur logisch en begrijpelijk is opgezet.

4 – Zorg voor een gedegen organisatorische inrichting

Bij het opzetten van een security architectuur is aandacht voor mens, proces en techniek essentieel. Organisaties worstelen nogal eens met de inrichting van hun informatiehuishouding. Reden hiervoor is vaak dat specifieke functies niet aanwezig zijn of onvoldoende zijn ingevuld. Denk aan het invullen van de CISO-rol door het Hoofd IT of het inzetten van een jurist als parttime privacy officer. Daarnaast vereist een gedegen organisatorische inrichting heldere processen en de juiste technische systemen.

5 – Zorg voor borging van architectuur in het Implementatietraject

Architecten zijn verantwoordelijk voor het ontwerp van een nieuwe omgeving/ infrastructuur. Maar als met de daadwerkelijke bouw wordt begonnen verdwijnt de architectuur-functie vaak uit beeld. Bovendien wordt – nadat de bouw voltooid is – in veel gevallen geen review uitgevoerd om te bepalen of de opgeleverde omgeving conform ontwerp is. Om ervoor te zorgen dat er geen discrepantie ontstaat, dient architectuur betrokken te worden bij de uitvoering van het bouwtraject. Niet alleen om te waarborgen dat er conform ontwerp wordt opgeleverd, maar ook omdat architectuur op die manier de inzichten en ervaringen die zij opdoet kan meenemen bij toekomstige ontwerpen.

Beveiliging een te grote kostenpost? Think again.

Langzaam druppelen de cijfers binnen van de effecten van een aantal grote cyberaanvallen van de afgelopen maanden.

Neem de grote cyberaanval op het voormalig Reckitt Beckiser. De Britse producent van onder andere bekende merken als Durex, Calgon, Nurofen en Clearasil werd getroffen door ransomware. Hoewel zij de afgelopen zes maanden flinke omzet maakten met een stijging van 14 procent tot gevolg, zakte de vergelijkbare omzet in het tweede kwartaal met 2 procent. Dit als gevolg van de productieproblemen die ontstonden door de cyberaanval. De nettowinst over het half jaar daalde daardoor met 4 procent tot 505 miljoen pond.

De schade van de Wannacry ransomware aanval wordt geschat op 8 miljard dollar verspreid over honderd landen

Economische ontwrichting

Cyberaanval ransomware Maersk schade

De gevaren van cyberaanvallen, zoals de inmiddels wereldwijde bekende term ransomware, worden met de dag steeds duidelijker en kunnen enorme economische schade opleveren. Om Maersk in Rotterdam als voorbeeld te nemen: de geschatte schade van deze cyberaanval is 850 miljoen dollar. Maar denk ook eens aan de WannaCry ransomware van mei. Daarvan zou de schade ondertussen zijn opgelopen tot zo’n acht miljard dollar verspreid over honderd landen.

Uit een nieuwe analyse van de werelwijde digitale economische kwetsbaarheid blijkt dat als belangrijke cloudproviders offline worden gehaald, dit tot enorme economische ontwrichting kan leiden. De verzekeringsmarkt Lloyd’s doorliep de gevolgen van twee realistische scenario’s:

 1. Een hack haalt een cloudprovider offline.
 2. Een kwetsbaarheid in een besturingssysteem wordt misbruikt met technisch falen tot gevolg.

De conclusie was dat de schade wereldwijd kan oplopen tot zo’n 120 miljard dollar.

Voorkom een cyberaanval

cyberaanval waarschuwingHoewel we het hier over multinationals hebben, is een cyberaanval net zo realistisch voor kleine bedrijven. Het is geen kwestie óf maar wanneer een bedrijf slachtoffer wordt van een cyberaanval. Het rapport van Lloyd’s maakt goed duidelijk wat het belang van goede beveiliging is. Bedrijven zouden het inzetten van beveiliging daarom ook moeten zien als een investering en niet als een kostenpost. Voorkomen is in dit geval dan ook beter dan genezen.

Het is dus voor elk bedrijf, groot of klein, van belang om de processen omtrent informatiebeveiliging goed en adequaat in te richten. Geen idee waar u moet beginnen en waar u allemaal aan moet denken? De deskundige security consultants van Sincerus staan voor u klaar!